Reader Advisory

Some articles posted in The SlickMaster's Files may contain themes, languages, and content which may neither appropriate nor appealing to certain readers. READER DISCRETION is advised.

Monday, November 11, 2013

Iskandalo sa Sementeryo - Part 2

Babala: Ang sanaysay na ito ay naglalaman ng mga lengwahe at tema na hindi angkop sa mga nakababatang mangbabasa. Wastong pag-unawa ang kailangan. Ang mga nagamit na pangalan – tao man o lugar – sa akdang ito ay pawang koinsidensyal lamang.

Totoo nga ang hinala. Hindi nagkamali ang mata ni Raymond. May nagtatalik sa puntod ng kanyang kaanak. Sino ito? Ang sigang si Mindo. Pero paano nga ba kinompronta ng nabastos na si Raymond ang sigang si Mindo? Saan hahantong ang komprontasyong ito?


Iskandalo Sa Sementeryo Part 2 was written by slickmaster and published at the community blog site Definitely Filipino on October 30, 2012.

© 2012, 2013 september twenty-eight productions


No comments:

Post a Comment

Feel free to make a comment as long as it is within the bounds of the issue, and as long as you do it with decency. Thanks!