Reader Advisory

Some articles posted in The SlickMaster's Files may contain themes, languages, and content which may neither appropriate nor appealing to certain readers. READER DISCRETION is advised.

Friday, March 13, 2015

Hustisya

11/22/2014 4:03:31 PM

Hustisya. Lahat ng tao’y gusto ng hustisya
Lahat ay gutom para sa hustisya.
Hustiysang hindi makamit ng ordinaryong nilalang.
Hustisyang nakalaan sa iilan lang.

Hustisya na hinahanap ni ultimo ng isang halang.
Hustisyang magbibigay karunungan sa hangal.
Hustisya. Lahat ng tao’y naghihikaos para ito’y makamtan.
Naghihintay ng panahon para lang sa kasagutan.
Sino ba ang mali o sino ang tama?
Sa mata ng nakapiring na libra?
Sa mata ng may-akda ng isang saliga?
Sa mata ng nakaupong nagtatakda.
Saan nga ba papanig ang hustisya?
Sa dami ng tanong hindi na matapos-tapos
Konti na lang, sila pa’y kinakapos.
Naiinip, unti-unting napapaos
Ang boses sa kasisigaw
Laban sa isang matinding singaw
Kailan ba mailalabas sa batingaw ang lahat?
Pag pumuti na ang uwak o pag tumamis na ang maalat?
Hustisya. Maraming uhaw sa hustisya.
Maraming naghihintay sa hustisyang mabagal pa sa pagong.
Hanggang sa naging makapangyarihan na ang mga gunggong.
Kawawang biktima na napipisat na ang sarili sa kanilang gulong.
Baka magdalawang daan na ang presyo ng galunggong.
Maraming nagpapatayan para sa hustisya.
Maraming naghihiganti para sa hustisya.
Hanggang sa magtuloy-tuloy ang karahasan, sa ngalan ng hustisya.
Akala ko ba’ng may maidudulot na mabuti ang hustisya?
Eh kung ganun, bakit kailangan pa tayong mag gaguhan?
Walang hustisya, mga timang!
Para lang ito sa mga mapeperang mararangya!
Pati na rin dun sa mga pasimpleng walangya
Na may kakayahang umaksyon basta kapresyuhan yan.
Hustisya pang nalalaman?!
Hangga’t hindi natatapos ang kabulukan nito
Mula pangil hanggang sa esketal na sistema nito
Wala sa bokaularyo ng mundo ang hustisyang ninanais mo.
Kawawa naman ang biktimang nilalang na gaya mo.
Hustisya?!

Author: slickmaster | ©2014 september twenty-eight productions

No comments:

Post a Comment

Feel free to make a comment as long as it is within the bounds of the issue, and as long as you do it with decency. Thanks!