Reader Advisory

Some articles posted in The SlickMaster's Files may contain themes, languages, and content which may neither appropriate nor appealing to certain readers. READER DISCRETION is advised.

Sunday, November 17, 2013

Iskandalo sa Sementeryo - Part 3

Babala: Ang sanaysay na ito ay naglalaman ng mga lengwahe at tema na hindi angkop sa mga nakababatang mangbabasa. Wastong pag-unawa ang kailangan. Ang mga nagamit na pangalan – tao man o lugar – sa akdang ito ay pawang koinsidensyal lamang.

Umiinit silang dalawa. Pero ano bang laban ni Raymundo sa siga ng sementeryo. Hindi na nga ginalang ang lugar ng mga patay, may gana pa siyang pumatay.  Sumabat pa ang mga kasamahan ng parehong kampo.  Tumindi ang drama at tila nasa isang maaksyon na pelikula ang mga sumunod na eksena. Hanggang saan hahantong ang kaangasan nila Raymundo at Mindo? Sino sa kanila ang malilintikan at tatamaan ng tingga?


Iskandalo Sa Sementeryo Part 3 was written by slickmaster and published at the community blog site Definitely Filipino on November 11, 2012.

© 2012, 2013 september twenty-eight productions

No comments:

Post a Comment

Feel free to make a comment as long as it is within the bounds of the issue, and as long as you do it with decency. Thanks!